اخبار برگزیده

برگزاری دوره مهارتی خودیاری فنی مکانیک خودرو، ویژه مشاورین امور بانوان ادارات کرمان

دوره مهارتی یک ساعته خودیاری فنی مکانیک خودرو،ویژه مشاورین امور بانوان ادارات کرمان در آموزش فنی و حرفه ای کرمان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، کارگاه آموزشی یکساعته خودیاری فنی مکانیک خودرو ویژه بانوان که با حضور مشاورین امور بانوان ادارات و نهاد های دولتی و بانوان مربی و اداری آموزش فنی و حرفه ای استان در مجتمع مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمان برگزار شد.


برگزاری دوره مهارتی خودیاری فنی مکانیک خودرو، ویژه مشاورین امور بانوان ادارات کرمان

برگزاری دوره مهارتی خودیاری فنی مکانیک خودرو، ویژه مشاورین امور بانوان ادارات کرمان

برگزاری دوره مهارتی خودیاری فنی مکانیک خودرو، ویژه مشاورین امور بانوان ادارات کرمان

 


منبع این نوشته : منبع